PADI Emergency First Response
PADI Emergency First Response - prvá pomoc.

Kurz je určený všetkým záujemcom o dokonalé zvládnutie techník kardiopulmonálnej resuscitácie a prvej pomoci, hlavne pre potápačov (podmienka pre absolvovanie potápačského kurzu potápača záchranára - PADI Rescue Diver kurzu)

Cieľ kurzu : cieľom kurzu kardiopulmonálnej resuscitácie a prvej pomoci - Emergency First Responder je naučiť záujemcov:
" posúdiť núdzovú situáciu

" správne použiť ochranné prostriedky

" správne vykonať kontrolu reakcie postihnutého podaním prehlásenia respondera, poklepaním, zatrasením. Stisnutím ramena alebo paže upútať pozornosť postihnutého.

" zavolať profesionálnu zdravotnícku pomoc v primeranom čase, behom krokov kardiopulmonálnej resuscitácie a prvej pomoci

" rozpoznať postihnutého v bezvedomí alebo inú núdzovú situáciu a určiť, či je resuscitácia vhodná

" uskutočniť núdzový prenos a umiestnenie osoby do stabilizovanej polohy

" spriechodniť a zaistiť dýchacie cesty použitím techniky záklonu hlavy alebo nadvihnutím brady (vysunutím spodnej čeľuste)

" efektívne vykonať umelé dýchanie jedným záchranárom, použitím techník dýchania z úst-do-úst alebo z úst-do-masky

" vykonať kardiopulmoálnu resuscitáciu jedným záchranárom

" dôležitosti včasnej defibrilácie behom kardiopulmoálnej resuscitácie a postupov prvej pomoci dvomi spôsobmi

" zvládať vážnejšie vonkajšie krvácania

" zvládať manažment šoku

" stabilizovať a zvládnuť možné poranenia chrbtice

" vykonať manuálnu stabilizáciu zranených kostí, keď profesionálna zdravotnícka pomoc oneskorí

" vykonať začiatočné a následné posúdenie zranení alebo ochorení osoby pokiaľ sa profesionálna zdravotnícka pomoc oneskorí

" vykonať všetky zručnosti spôsobom, ktorý minimalizuje riziko pre Emergency First Respondera, postihnutého a okolo stojacích.

Spresňujúce informácie :