:: späť :: kontakt :: prečo práve s nami
 POTÁPAČSKÁ ŠKOLA
:: základné kurzy :: pokročilé kurzy :: špecializačné kurzy :: technické kurzy :: programy pre firmy :: elektronická prihláška :: úplný cenník
 POTÁPAČSKÝ KLUB
:: DiveINN Guláška :: diverBLOG :: potápačský výstroj :: foto galéria :: video galéria :: download
DSAT Technické kurzy potápania DSATJediná potápačská škola s akreditáciou MŠ SR a EU pre všetky stupne potápačského výcviku

POKROČILÉ KURZY POTÁPANIA

Pokročilé potápačské vzdelávanie je založené na filozofii postupného získavania vedomostí a zručností, tak aby učenie bolo zábavné a minimálne zaťažujúce. Sme presvedčení, že dlhotrvajúce kurzy nezanechávajú dostatočné množstvo potrebných informácii. PADI pokračujúce vzdelávanie má dva smery : cesta pokračujúceho rekreačného vzdelávania a cesta špecializačných rekreačných kurzov. Tak ako celý PADI systém vzdelávania, aj pokročilé a špecializačné potápačské kurzy sú medzi sebou prepojené.

Pokročilý kurz potápania PADI Advanced OWD
Základ pokračujúceho potápačského vzdelávania tvorí kurz pokročilého potápania - PADI Advanced Open Water Diver. Ide o ultimatívny zážitok. Až v tomto kurze sa stanete naozajstný samostatný potápač, ktorý sa vie pod hladinou adekvátne zachovať v mnohých rôznych podmienkach. Tento kurz nadväzuje na teoretické znalosti a praktické zručnosti získané v začiatočníckom kurze PADI Open Water Diver.
:: :: Cena: 380,-EUR
(vrátane manuálu, výstroja, vzduchu, licencie, PIC)
:: dĺžka trvania : 3 dni
:: minimálny vek : 15 rokov
:: počet ponorov : 5 ponorov na otvorenej vode v 5 špecializáciách
:: zahrnuté v cene : úplne všetko (občerstvenie, manuál, licencie, úplná výstroj)

:: žiadne skryté poplatky, žiadne neprehľadné kalkulácie koncovej ceny


Kurzy prvej pomoci a záchranárske kurzy potápania
Zmyslom kurzu prvej pomoci (EFR) a kurzu potápača záchranára (RD) je rozšíriť znalosti pokročilých potápačov o potápačské záchranárske vedomosti a súčasne slúži aj ako príprava na následné PADI profesionálne kurzy pri dodržovaní všetkých predpisov a zásad potápania definovaných asociáciou PADI.


:: Cena: 390,-EUR (dvojkurz PADI EFR + PADI Rescue Diver)
:: dĺžka trvania : 14 dní
:: minimálny vek : 15 rokov
:: počet ponorov : 4-5 ponorov na otvorenej vode
:: zahrnuté v cene : úplne všetko (občerstvenie, manuál, licencia, úplná výstroj)

:: žiadne skryté poplatky, žiadne neprehľadné kalkulácie koncovej ceny


Špecializačné kurzy potápania - PADI Specialty Diver
Špecializačné kurzy predstavujú následné potápačské vzdelávanie len v určitej špecializačnej oblasti. Na rozdiel od AOWD, kde sa zdokonaľuje vo viacerých podmienkach potápania, špecializačný kurz obsahuje 2-4 ponory a teóriu len k jednej oblasti (napr. hĺbkové potápanie). Kurz je zakončený celoživotnou a celosvetovo platnou licenciou.

:: dĺžka trvania : 2-4 dní
:: minimálny vek : 15 rokov
:: počet ponorov : 2-4 ponory na otvorenej vode
:: zahrnuté v cene : úplne všetko (občerstvenie, manuál, licencia, úplná výstroj)

:: žiadne skryté poplatky, žiadne neprehľadné kalkulácie koncovej ceny


Profesionálne kurzy potápania
Máte dostatočne veľa potápačských skúseností ? Tak potom sa vydajte profesionálnou cestou.
V kurze potápač profesionál (Divemaster) získate exemplárne potápačské schopnosti, záchranárske zručnosti, získate znalosti potápačskej teórie na profesionálnej úrovni, budete zohrávať dôležitú úlohu ako certifikovaný asistent pri kurzoch potápania, získate zručnosti potápačského manažéra a budete vykonávať dohľad nad certifikovanými potápačmi, získate správanie etického potápačského vzoru pre ostatných potápačov a budete môcť nezávisle viesť niektoré PADI programy.
:: dĺžka trvania : 1-2 mesiace
:: minimálny vek : 18 rokov
:: počet ponorov : približne 20-30 ponorov v bazéne a na otvorenej vode
:: zahrnuté v cene : úplne všetko (občerstvenie, manuál, licencia, úplná výstroj)info@KurzyPotapania.sk
info@DiveINN.sk

tel.:
0944 201 145

(c) 1996 - 2024 DiveINN - Potápačský klub - www.DiveINN.sk