:: späť :: kontakt :: prečo práve s nami
 POTÁPAČSKÁ ŠKOLA
:: základné kurzy :: pokročilé kurzy :: špecializačné kurzy :: technické kurzy :: programy pre firmy :: elektronická prihláška :: úplný cenník
 POTÁPAČSKÝ KLUB
:: DiveINN Guláška :: diverBLOG :: potápačský výstroj :: foto galéria :: video galéria :: download
DSAT Technické kurzy potápania DSATJediná potápačská škola s akreditáciou MŠ SR a EU pre všetky stupne potápačského výcviku

Nezáväzná prihláška na potápačský kurz/program
Meno:
Priezvisko:
Titul:
Dátum narodenia:
Poštová adresa + Mesto:
PSČ:
E-Mail:
Mobil:
Pevná linka:
NEZÁVÄZNE SA PRIHLASUJEM NA NASLEDUJÚCI KURZ REKREAČNÉHO POTÁPANIA :
Open Water Diver - začiatočnícky kurz | Advanced Open Water Diver - pokročilý kurz| Rescue Diver | EmergencyFirstResponse | DiveMaster | AssistantInstructor |
Špecializačný kurz : Enriched Air Diver | Špecializačný kurz : Night Diver | Špecializačný kurz : Deep Diver | Špecializačný kurz : Ice Diver | Špecializačný kurz : Wreck Diver | Špecializačný kurz : Altitude Diver | Špecializačný kurz : AWARE Fish Identification | Špecializačný kurz : Dry Suit Diver | Špecializačný kurz : Peak Performance Buoyancy | Špecializačný kurz : Search & Recovery | Špecializačný kurz : Underwater Naturalist | Špecializačný kurz : Underwater Navigator | Špecializačný kurz : Underwater Photographer | Špecializačný kurz : PADI DPV (Skútrovanie) |
Doterajšie certifikáty:

Dátum prihlásenia:

Zvolený dátum začiatku kurzu:
Prosím o zabezpečenie nasledujúceho vystroja :
Žiadnu výstroj | Všetku výstroj |
ABC | Automatiky | Neoprén | BCD | Fľašu, olovo |
Konfekčná veľkosť: Výška: Váha: Veľkosť nohy:
Forma manuálu : Knižná verzia | DVD verzia |
UPOZORNENIE !!!
Účastník kurzu je povinný zaplatiť 100% ceny kurzu najneskôr pred absolvovaním ponorov na otvorenej vode. Pri niektorých kurzoch (neplatí pre EFR a DSD) je potrebné odovzdať 2 fotografie (pasová veľkosť), pri všetkých kurzoch je potrebné odovzdať prehlásenie o zdravotnom stave a prehlásenie o porozumení rizikám. Účastníkovy kurzu, ktorý na kurz nastúpi a neskôr sa kurzu prestane zúčastňovať z akýchkoľvek dôvodov alebo kurz neukončí úspešne, nebude zaplatený poplatok za kurz vrátený a nevzniká mu ani právo na akúkoľvek formu náhrady. Kurz je potrebné absolvovať do 12 mesiacov. Prerušenie kurzu na dobu dlhšiu ako 12 mesiacov sa považuje za neúspešné ukončenie kurzu. Organizátor kurzu si vyhradzuje právo zhotovovať fotografie a video záznam účastníkov kurzu, priebehu kurzu a tento zverejňovať v tlačenej forme, na CD/DVD a na internete za účelom reklamy. Táto prihláška nie je obchodno-právne záväzná.
Správa :


Potápačský klub - DiveINN
kontaktná osoba : Samuel Palkovič
www.KurzyPotapania.sk www.PotapacskeKurzy.sk

e-mail : info@kurzypotapania.sk
tel. : 0944 201 145 (O2)

info@KurzyPotapania.sk
info@DiveINN.sk

tel.:
0944 201 145

(c) 1996 - 2024 DiveINN - Potápačský klub - www.DiveINN.sk