:: späť :: kontakt :: prečo práve s nami
 POTÁPAČSKÁ ŠKOLA
:: základné kurzy :: pokročilé kurzy :: špecializačné kurzy :: technické kurzy :: programy pre firmy :: elektronická prihláška :: úplný cenník
 POTÁPAČSKÝ KLUB
:: diverBLOG :: cestovanie :: foto galéria :: video galéria :: download
DSAT Technické kurzy potápania DSAT
Jediná potápačská škola s akreditáciou MŠ SR a EU pre všetky stupne potápačského výcviku

Licencia Nitrox32 ZDARMA
ku všetkým základným kurzom potápania


Ak si do konca augusta 2024 záväzne objednáte základný kurz potápania v cene len 400,-EUR získate ďalší špecializačný kurz za zľavnenú cenu a licenciu PADI Full Nitrox (EAD) zadarmo !

Po absolvovaní kurzu PADI Nitrox32 získate špecializačnú licenciu a následne budete kdekoľvek na svete oprávnení:
 • plánovať a vykonávať ponory so zmesami obohatenými o kyslík do 40% obsahu kyslíka,
 • dať si naplniť potápačské fľaše s EANx 40% zmesou,
 • požičiavať si a zakúpiť si potápačské fľaše, regulátory a ďalšiu výstroj pre použitie s EANx zmesami,

Nitrox

Vzduch, ktorý normálne dýchame sa skladá z:
 • 21% - kyslíka (presnejšie 20,95 %)
 • 78% - dusíka (presnejšie 78,08 %)
 • 1% - CO2 (0,03 %), vodné pary a vzácne plyny (0,94 %).
Pojmom NITROX označujeme dýchaciu zmes, ktorá obsahuje presne také isté plynové komponenty ako bežný vzduch, avšak v iných pomeroch. V zmesi Nitrox32 je podiel kyslíka vyšší ako v bežnom vzduchu.

V prípade, že je podiel kyslíka v dýchacej zmesi vyšší ako v "normálnom" vzduchu, nazývame takúto zmes NITROX - "vzduch obohatený o kyslík" - Enriched Air Nitrox (EANx). Dnes sa najčastejčie používa zmes definovaná National Underwater and Athmospheric Administration (NOAA) ako NOAA Nitrox I (NNI) alebo Nitrox32 (EANx32) s 32% obsahom kyslíka. Zriedkavo sa používa aj 36% zmes.

Zmes obsahujúca 32% kyslíka obsahuje analogicky 68% dusíka.
Zmyslom vyššieho podielu kyslíka v dýchacej zmesi je najmä zvýšenie bezpečnosti pri potápaní sa a to ovplyvnením:
 • dekompresnej choroby,
 • dusíkovej narkózy.
Menej dusíka znamená nielen dlhší pobyt pod vodou, ale najmä menšie riziko a teda výrazné zvýšenie bezpečnosti pri potápaní.

Bezpečnosť pri potápaní a Nitrox32

Aj keď je vzduch obohatený o kyslík relatívne nová zložka rekreačného potápania, vojenský a vedecký potápači ho už vyše 50 rokov používajú na predĺženie pobytu pod vodnou hladinou. U.S. Navy a British Royal Navy študovala a používala o kyslík obohatené zmesi už od roku 1940, pričom United States National Oceanic and Athmospheric Administration (NOAA) má vyše 20 ročné experimentálne skúsenosti s touto zmesou. Rekreační potápači vykonávajú bez obtiaží tisíce ponorov s nitroxovými zmesami. Tieto dáta, ako aj mnohé praktické skúsenosti dokazujú, že stanovené bezdekompresné limity sú tak bezpečné ako tie, ktoré sa používajú pri dýchaní normálneho vzduchu.
Avšak nemôžete dostať všetko za nič. Tým, že sa zníži dusíková expozícia pri dýchaní zmesi obohatenej o kyslík, zvýši sa expozícia kyslíku. Kyslík predstavuje samostatný okruh problémov, niektoré sú dostatočne vysvetlené na základom ako aj Nitrox32 kurze.

EANx a dekompresná choroba
Dekompresná choroba (DCS) predstavuje pre potápača asi najväčšie no kalkulovateľné riziko. Pretože sa počas ponoru s Nitrox 32% zmesami absorbuje menšie množstvo dusíka, štatisticky vedie jeho použitie k zvýšeniu bezpečnosti takýchto ponorov.

Medzi ďalšie bežné rekreačné praktiky výrazne obmedzujúce riziko vzniku DCS patria:
 • bezpečnostné zastávky v 5 metroch na 3 minúty
 • maximálna výstupová rýchlosť nepresahujúca 18 metrov za minútu (čím pomalší výstup tým lepšie),
 • vyhýbanie sa faktorom prispievajúcim k rozvoju DCS (hlavne dehydratácii a konzumácii alkoholických nápojov pred a po ponore).

Výhody používania Nitrox32

PREDĹŽENIE BEZDEKOMPRESNÝCH LIMITOV.
Najdôležitejšia praktická výhoda používania EANx zmesí je v predĺžení dezdekompresných časov (limitov).
Bezdekompresný limit je celkový čas, ktorý môžete ostať v určitej hĺbke bez nutnosti povinne robiť dekompresnú zastávku. Ak sa prekročí bezdekompresný čas, znamená to, že všetky ľudské tkanivá sú 100% nasýtené dusíkom a teda výrazne stúpa riziko vzniku dekompresnej choroby.
Pri rekreačnom potápaní je bezdekompresný čas daný hĺbkou a časom v nej stráveným, pričom priamo závisí od parciálneho tlaku dusíka a teda od nasycovania telových štruktúr dusíkom. V prípade dýchania zmesi s menším obsahom dusíka dochádza k menšiemu hromadeniu dusíka v organizme, čím následne dochádza aj k pomalšiemu dosiahnutiu kritických hodnôt nasýtenia telových štruktúr dusíkom, od ktorých už nie je možný priamy výstup na hladinu (teda bez nutnej dekompresnej zástavky).

Hĺbka Vzduch EANx32 EANx36
18 metrov 56 minút 95 minút 125 minút
22 metrov 37 minút 60 minút 70 minút
BezD limit - bezdekompresný limit.

Z vyššie napísaného názorne vyplýva aký relatívne výrazný časový prírastok použitie EANx zmesi prináša. V 22 metroch na Nitrox32 pri porovnaní so vzduchom môžete byť skoro raz tak dlho pod vodou.

Treba myslieť na to, že pri EANx potápaní síce dochádza k predĺženiu bezdekompresných časov, no ďalším limitujúcim faktorom je celková expozícia kyslíku, ktorý môže byť pri dlhých expozíciách problémom.

SKRÁTENIE BEZPEČNOSTNÝCH resp. BEZDEKOMPRESNÝCH ZASTÁVOK
Menšie množstvo dusíka nasýteného v tkanivách potápača, umožňuje oproti klasickým "vzduchovým" bezpečnostným zastávkam ich relatívne skrátenie. V praxi to znamená, že bezpečnostná zastávka pri ponore pod 30m by mohla mať len 3 minúty v 3 metroch. Avšak z bezpečnostného a praktického pohľadu je takéto skrátenie zbytočné.
Príklad: Ponor so vzduchom do hĺbky 30 metrov na 60 minút vyžaduje výstupový režim s celkovou dobou 37 minút /U.S.NAVY Decompression Tables/. Naproti tomu s EAN 36 je to len 17 minút /NOAA NITROX II Decompression Tables/.

MENEJ VÝZNAMNÉ VÝHODY
Zatiaľ nie celkom preskúmaným javom je zníženie celkovej spotreby dýchacej zmesi. Napriek tomu, že minútová ventilácia neklesá, dýchanie sa mení a má plytkejšiu charakteristiku, čo v konečnom dôsledku spomaľuje úbytok EANx.
Viacnásobná denná tlaková expozícia v stredných hĺbkach prináša pri potápaní so stlačeným vzduchom známy pocit únavy. Tento pocit sa u niektorých ľudí po použití EANx zmesí zmenšuje.


Garantujeme, že Vás 100% naučíme potápať sa
- inak nič neplatíte -


Kurz platíte až po jeho absolvovaní.

Aký je postup :
 • Vyberte si termín, ktorý Vám vyhovuje a rezervujte si ho.
 • Odošlite elektronickú prihlášku.
 • Približne týždeň pred termínom Vám osobne doručíme manuál a DVDčka pre samoštúdium.
 • Stretneme sa v pondelok, v termíne ktorý ste si vybrali.

* Cena základného kurzu PADI Open Water Diver bez špecializačných kurzov je 400 ,-EUR.


Celé potápačské dobrodružstvo začína práve tu...a začína sa vo vode, v základnom kurze PADI Open Water Diver (OWD). Ak Vám niekto povedal, že potápanie vyžaduje veľmi veľa učenia, tak na to zabudnite. V DiveINN sa výučba potápania učí využitím najmodernejších a najprogresívnejších vzdelávacích metód, čo minimalizuje čas strávený v učebni. V skutočnosti hneď po úvodnom teoretickom stretnutí sa v kontrolovaných bazénových podmienkach ponoríte pod vodu.info@KurzyPotapania.sk
info@DiveINN.sk

tel.:
0944 201 145

(c) 1996 - 2024 DiveINN - Potápačský klub - www.DiveINN.sk